Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Dolní Žandov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Dolní Žandov, hasicí přístroje Dolní Žandov, školení na hasicí přístroje Dolní Žandov, prodej hasicích systémů Dolní Žandov, prodej hasicích přístrojů Dolní Žandov, hasiva a hasicí příslušenství Dolní Žandov, Tepostop Dolní Žandov, firestop Dolní Žandov, hasicí systémy Dolní Žandov, hasicí zařízení Dolní Žandov, hasicí přístroje Dolní Žandov, požární ochrana Dolní Žandov, stabilní hasicí zařízení Dolní Žandov, lokální stabilní hasicí zařízení Dolní Žandov, automatický hasicí systém Dolní Žandov, samočinný hasicí systém Dolní Žandov, hasit CO2 Dolní Žandov, hasit oxid uhličitý Dolní Žandov, hasit s inergen Dolní Žandov, čisté hasivo Dolní Žandov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Dolní Žandov, vodní hasící přístroj Dolní Žandov, sněhový hasící přístroj Dolní Žandov, pěnový hasící přístroj Dolní Žandov, požární zabezpečení Dolní Žandov, požární bezpečnost Dolní Žandov, protipožární ochrana Dolní Žandov, servisní organizace hasících přístrojů Dolní Žandov, hasící syytémy serverovny Dolní Žandov,hasící filter Dolní Žandov, hasící přístroje pro cnc stroje Dolní Žandov, hasící systémy pro autobusy Dolní Žandov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.