Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 15

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 15, hasicí přístroje Praha 15, školení na hasicí přístroje Praha 15, prodej hasicích systémů Praha 15, prodej hasicích přístrojů Praha 15, hasiva a hasicí příslušenství Praha 15, Tepostop Praha 15, firestop Praha 15, hasicí systémy Praha 15, hasicí zařízení Praha 15, hasicí přístroje Praha 15, požární ochrana Praha 15, stabilní hasicí zařízení Praha 15, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 15, automatický hasicí systém Praha 15, samočinný hasicí systém Praha 15, hasit CO2 Praha 15, hasit oxid uhličitý Praha 15, hasit s inergen Praha 15, čisté hasivo Praha 15, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 15, vodní hasící přístroj Praha 15, sněhový hasící přístroj Praha 15, pěnový hasící přístroj Praha 15, požární zabezpečení Praha 15, požární bezpečnost Praha 15, protipožární ochrana Praha 15, servisní organizace hasících přístrojů Praha 15, hasící syytémy serverovny Praha 15,hasící filter Praha 15, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 15, hasící systémy pro autobusy Praha 15, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.