Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Kolín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Kolín, hasicí přístroje Kolín, školení na hasicí přístroje Kolín, prodej hasicích systémů Kolín, prodej hasicích přístrojů Kolín, hasiva a hasicí příslušenství Kolín, Tepostop Kolín, firestop Kolín, hasicí systémy Kolín, hasicí zařízení Kolín, hasicí přístroje Kolín, požární ochrana Kolín, stabilní hasicí zařízení Kolín, lokální stabilní hasicí zařízení Kolín, automatický hasicí systém Kolín, samočinný hasicí systém Kolín, hasit CO2 Kolín, hasit oxid uhličitý Kolín, hasit s inergen Kolín, čisté hasivo Kolín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Kolín, vodní hasící přístroj Kolín, sněhový hasící přístroj Kolín, pěnový hasící přístroj Kolín, požární zabezpečení Kolín, požární bezpečnost Kolín, protipožární ochrana Kolín, servisní organizace hasících přístrojů Kolín, hasící syytémy serverovny Kolín,hasící filter Kolín, hasící přístroje pro cnc stroje Kolín, hasící systémy pro autobusy Kolín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.