Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Pelhřimov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Pelhřimov, hasicí přístroje Pelhřimov, školení na hasicí přístroje Pelhřimov, prodej hasicích systémů Pelhřimov, prodej hasicích přístrojů Pelhřimov, hasiva a hasicí příslušenství Pelhřimov, Tepostop Pelhřimov, firestop Pelhřimov, hasicí systémy Pelhřimov, hasicí zařízení Pelhřimov, hasicí přístroje Pelhřimov, požární ochrana Pelhřimov, stabilní hasicí zařízení Pelhřimov, lokální stabilní hasicí zařízení Pelhřimov, automatický hasicí systém Pelhřimov, samočinný hasicí systém Pelhřimov, hasit CO2 Pelhřimov, hasit oxid uhličitý Pelhřimov, hasit s inergen Pelhřimov, čisté hasivo Pelhřimov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Pelhřimov, vodní hasící přístroj Pelhřimov, sněhový hasící přístroj Pelhřimov, pěnový hasící přístroj Pelhřimov, požární zabezpečení Pelhřimov, požární bezpečnost Pelhřimov, protipožární ochrana Pelhřimov, servisní organizace hasících přístrojů Pelhřimov, hasící syytémy serverovny Pelhřimov,hasící filter Pelhřimov, hasící přístroje pro cnc stroje Pelhřimov, hasící systémy pro autobusy Pelhřimov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.