Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 16

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 16, hasicí přístroje Praha 16, školení na hasicí přístroje Praha 16, prodej hasicích systémů Praha 16, prodej hasicích přístrojů Praha 16, hasiva a hasicí příslušenství Praha 16, Tepostop Praha 16, firestop Praha 16, hasicí systémy Praha 16, hasicí zařízení Praha 16, hasicí přístroje Praha 16, požární ochrana Praha 16, stabilní hasicí zařízení Praha 16, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 16, automatický hasicí systém Praha 16, samočinný hasicí systém Praha 16, hasit CO2 Praha 16, hasit oxid uhličitý Praha 16, hasit s inergen Praha 16, čisté hasivo Praha 16, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 16, vodní hasící přístroj Praha 16, sněhový hasící přístroj Praha 16, pěnový hasící přístroj Praha 16, požární zabezpečení Praha 16, požární bezpečnost Praha 16, protipožární ochrana Praha 16, servisní organizace hasících přístrojů Praha 16, hasící syytémy serverovny Praha 16,hasící filter Praha 16, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 16, hasící systémy pro autobusy Praha 16, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.