Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Nový Jičín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Nový Jičín, hasicí přístroje Nový Jičín, školení na hasicí přístroje Nový Jičín, prodej hasicích systémů Nový Jičín, prodej hasicích přístrojů Nový Jičín, hasiva a hasicí příslušenství Nový Jičín, Tepostop Nový Jičín, firestop Nový Jičín, hasicí systémy Nový Jičín, hasicí zařízení Nový Jičín, hasicí přístroje Nový Jičín, požární ochrana Nový Jičín, stabilní hasicí zařízení Nový Jičín, lokální stabilní hasicí zařízení Nový Jičín, automatický hasicí systém Nový Jičín, samočinný hasicí systém Nový Jičín, hasit CO2 Nový Jičín, hasit oxid uhličitý Nový Jičín, hasit s inergen Nový Jičín, čisté hasivo Nový Jičín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Nový Jičín, vodní hasící přístroj Nový Jičín, sněhový hasící přístroj Nový Jičín, pěnový hasící přístroj Nový Jičín, požární zabezpečení Nový Jičín, požární bezpečnost Nový Jičín, protipožární ochrana Nový Jičín, servisní organizace hasících přístrojů Nový Jičín, hasící syytémy serverovny Nový Jičín,hasící filter Nový Jičín, hasící přístroje pro cnc stroje Nový Jičín, hasící systémy pro autobusy Nový Jičín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.