Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Havlíčkův Brod

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Havlíčkův Brod, hasicí přístroje Havlíčkův Brod, školení na hasicí přístroje Havlíčkův Brod, prodej hasicích systémů Havlíčkův Brod, prodej hasicích přístrojů Havlíčkův Brod, hasiva a hasicí příslušenství Havlíčkův Brod, Tepostop Havlíčkův Brod, firestop Havlíčkův Brod, hasicí systémy Havlíčkův Brod, hasicí zařízení Havlíčkův Brod, hasicí přístroje Havlíčkův Brod, požární ochrana Havlíčkův Brod, stabilní hasicí zařízení Havlíčkův Brod, lokální stabilní hasicí zařízení Havlíčkův Brod, automatický hasicí systém Havlíčkův Brod, samočinný hasicí systém Havlíčkův Brod, hasit CO2 Havlíčkův Brod, hasit oxid uhličitý Havlíčkův Brod, hasit s inergen Havlíčkův Brod, čisté hasivo Havlíčkův Brod, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Havlíčkův Brod, vodní hasící přístroj Havlíčkův Brod, sněhový hasící přístroj Havlíčkův Brod, pěnový hasící přístroj Havlíčkův Brod, požární zabezpečení Havlíčkův Brod, požární bezpečnost Havlíčkův Brod, protipožární ochrana Havlíčkův Brod, servisní organizace hasících přístrojů Havlíčkův Brod, hasící syytémy serverovny Havlíčkův Brod,hasící filter Havlíčkův Brod, hasící přístroje pro cnc stroje Havlíčkův Brod, hasící systémy pro autobusy Havlíčkův Brod, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.