Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Jihomoravský kraj

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Jihomoravský kraj, hasicí přístroje Jihomoravský kraj, školení na hasicí přístroje Jihomoravský kraj, prodej hasicích systémů Jihomoravský kraj, prodej hasicích přístrojů Jihomoravský kraj, hasiva a hasicí příslušenství Jihomoravský kraj, Tepostop Jihomoravský kraj, firestop Jihomoravský kraj, hasicí systémy Jihomoravský kraj, hasicí zařízení Jihomoravský kraj, hasicí přístroje Jihomoravský kraj, požární ochrana Jihomoravský kraj, stabilní hasicí zařízení Jihomoravský kraj, lokální stabilní hasicí zařízení Jihomoravský kraj, automatický hasicí systém Jihomoravský kraj, samočinný hasicí systém Jihomoravský kraj, hasit CO2 Jihomoravský kraj, hasit oxid uhličitý Jihomoravský kraj, hasit s inergen Jihomoravský kraj, čisté hasivo Jihomoravský kraj, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Jihomoravský kraj, vodní hasící přístroj Jihomoravský kraj, sněhový hasící přístroj Jihomoravský kraj, pěnový hasící přístroj Jihomoravský kraj, požární zabezpečení Jihomoravský kraj, požární bezpečnost Jihomoravský kraj, protipožární ochrana Jihomoravský kraj, servisní organizace hasících přístrojů Jihomoravský kraj, hasící syytémy serverovny Jihomoravský kraj,hasící filter Jihomoravský kraj, hasící přístroje pro cnc stroje Jihomoravský kraj, hasící systémy pro autobusy Jihomoravský kraj, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.