Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Vsetín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Vsetín, hasicí přístroje Vsetín, školení na hasicí přístroje Vsetín, prodej hasicích systémů Vsetín, prodej hasicích přístrojů Vsetín, hasiva a hasicí příslušenství Vsetín, Tepostop Vsetín, firestop Vsetín, hasicí systémy Vsetín, hasicí zařízení Vsetín, hasicí přístroje Vsetín, požární ochrana Vsetín, stabilní hasicí zařízení Vsetín, lokální stabilní hasicí zařízení Vsetín, automatický hasicí systém Vsetín, samočinný hasicí systém Vsetín, hasit CO2 Vsetín, hasit oxid uhličitý Vsetín, hasit s inergen Vsetín, čisté hasivo Vsetín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Vsetín, vodní hasící přístroj Vsetín, sněhový hasící přístroj Vsetín, pěnový hasící přístroj Vsetín, požární zabezpečení Vsetín, požární bezpečnost Vsetín, protipožární ochrana Vsetín, servisní organizace hasících přístrojů Vsetín, hasící syytémy serverovny Vsetín,hasící filter Vsetín, hasící přístroje pro cnc stroje Vsetín, hasící systémy pro autobusy Vsetín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.