Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Český Krumlov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Český Krumlov, hasicí přístroje Český Krumlov, školení na hasicí přístroje Český Krumlov, prodej hasicích systémů Český Krumlov, prodej hasicích přístrojů Český Krumlov, hasiva a hasicí příslušenství Český Krumlov, Tepostop Český Krumlov, firestop Český Krumlov, hasicí systémy Český Krumlov, hasicí zařízení Český Krumlov, hasicí přístroje Český Krumlov, požární ochrana Český Krumlov, stabilní hasicí zařízení Český Krumlov, lokální stabilní hasicí zařízení Český Krumlov, automatický hasicí systém Český Krumlov, samočinný hasicí systém Český Krumlov, hasit CO2 Český Krumlov, hasit oxid uhličitý Český Krumlov, hasit s inergen Český Krumlov, čisté hasivo Český Krumlov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Český Krumlov, vodní hasící přístroj Český Krumlov, sněhový hasící přístroj Český Krumlov, pěnový hasící přístroj Český Krumlov, požární zabezpečení Český Krumlov, požární bezpečnost Český Krumlov, protipožární ochrana Český Krumlov, servisní organizace hasících přístrojů Český Krumlov, hasící syytémy serverovny Český Krumlov,hasící filter Český Krumlov, hasící přístroje pro cnc stroje Český Krumlov, hasící systémy pro autobusy Český Krumlov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.