Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Liberecký kraj

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Liberecký kraj, hasicí přístroje Liberecký kraj, školení na hasicí přístroje Liberecký kraj, prodej hasicích systémů Liberecký kraj, prodej hasicích přístrojů Liberecký kraj, hasiva a hasicí příslušenství Liberecký kraj, Tepostop Liberecký kraj, firestop Liberecký kraj, hasicí systémy Liberecký kraj, hasicí zařízení Liberecký kraj, hasicí přístroje Liberecký kraj, požární ochrana Liberecký kraj, stabilní hasicí zařízení Liberecký kraj, lokální stabilní hasicí zařízení Liberecký kraj, automatický hasicí systém Liberecký kraj, samočinný hasicí systém Liberecký kraj, hasit CO2 Liberecký kraj, hasit oxid uhličitý Liberecký kraj, hasit s inergen Liberecký kraj, čisté hasivo Liberecký kraj, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Liberecký kraj, vodní hasící přístroj Liberecký kraj, sněhový hasící přístroj Liberecký kraj, pěnový hasící přístroj Liberecký kraj, požární zabezpečení Liberecký kraj, požární bezpečnost Liberecký kraj, protipožární ochrana Liberecký kraj, servisní organizace hasících přístrojů Liberecký kraj, hasící syytémy serverovny Liberecký kraj,hasící filter Liberecký kraj, hasící přístroje pro cnc stroje Liberecký kraj, hasící systémy pro autobusy Liberecký kraj, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.