Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Dubeč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Dubeč, hasicí přístroje Praha-Dubeč, školení na hasicí přístroje Praha-Dubeč, prodej hasicích systémů Praha-Dubeč, prodej hasicích přístrojů Praha-Dubeč, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Dubeč, Tepostop Praha-Dubeč, firestop Praha-Dubeč, hasicí systémy Praha-Dubeč, hasicí zařízení Praha-Dubeč, hasicí přístroje Praha-Dubeč, požární ochrana Praha-Dubeč, stabilní hasicí zařízení Praha-Dubeč, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Dubeč, automatický hasicí systém Praha-Dubeč, samočinný hasicí systém Praha-Dubeč, hasit CO2 Praha-Dubeč, hasit oxid uhličitý Praha-Dubeč, hasit s inergen Praha-Dubeč, čisté hasivo Praha-Dubeč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Dubeč, vodní hasící přístroj Praha-Dubeč, sněhový hasící přístroj Praha-Dubeč, pěnový hasící přístroj Praha-Dubeč, požární zabezpečení Praha-Dubeč, požární bezpečnost Praha-Dubeč, protipožární ochrana Praha-Dubeč, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Dubeč, hasící syytémy serverovny Praha-Dubeč,hasící filter Praha-Dubeč, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Dubeč, hasící systémy pro autobusy Praha-Dubeč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.