Top s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Prodávající, společnost TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. Výjimku představují externí dopravci, kterým budou sděleny nezbytné údaje pro úspěšné doručení objednávky (jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaj (e-mail nebo telefonní číslo). 


Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním na adresu TEPOSTOP, společnost s ručením omezeným, Pardubická 1777, 535 01 Přelouč. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, která je uskutečněna pomocí e-mailové korespondence.


Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s aktuálními zákonnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, jedná se zejména o osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.


Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.


V Přelouči dne 18. 5. 2018

Nákupní košík

Košík je prázdný

Rychlý kontakt

Pardubická 1777
535 01 Přelouč
Česká republika

tel.: +420 466 959 232
fax: +420 466 959 233