Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Pardubický kraj

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Pardubický kraj, hasicí přístroje Pardubický kraj, školení na hasicí přístroje Pardubický kraj, prodej hasicích systémů Pardubický kraj, prodej hasicích přístrojů Pardubický kraj, hasiva a hasicí příslušenství Pardubický kraj, Tepostop Pardubický kraj, firestop Pardubický kraj, hasicí systémy Pardubický kraj, hasicí zařízení Pardubický kraj, hasicí přístroje Pardubický kraj, požární ochrana Pardubický kraj, stabilní hasicí zařízení Pardubický kraj, lokální stabilní hasicí zařízení Pardubický kraj, automatický hasicí systém Pardubický kraj, samočinný hasicí systém Pardubický kraj, hasit CO2 Pardubický kraj, hasit oxid uhličitý Pardubický kraj, hasit s inergen Pardubický kraj, čisté hasivo Pardubický kraj, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Pardubický kraj, vodní hasící přístroj Pardubický kraj, sněhový hasící přístroj Pardubický kraj, pěnový hasící přístroj Pardubický kraj, požární zabezpečení Pardubický kraj, požární bezpečnost Pardubický kraj, protipožární ochrana Pardubický kraj, servisní organizace hasících přístrojů Pardubický kraj, hasící syytémy serverovny Pardubický kraj,hasící filter Pardubický kraj, hasící přístroje pro cnc stroje Pardubický kraj, hasící systémy pro autobusy Pardubický kraj, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.