Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Plzeňský kraj

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Plzeňský kraj, hasicí přístroje Plzeňský kraj, školení na hasicí přístroje Plzeňský kraj, prodej hasicích systémů Plzeňský kraj, prodej hasicích přístrojů Plzeňský kraj, hasiva a hasicí příslušenství Plzeňský kraj, Tepostop Plzeňský kraj, firestop Plzeňský kraj, hasicí systémy Plzeňský kraj, hasicí zařízení Plzeňský kraj, hasicí přístroje Plzeňský kraj, požární ochrana Plzeňský kraj, stabilní hasicí zařízení Plzeňský kraj, lokální stabilní hasicí zařízení Plzeňský kraj, automatický hasicí systém Plzeňský kraj, samočinný hasicí systém Plzeňský kraj, hasit CO2 Plzeňský kraj, hasit oxid uhličitý Plzeňský kraj, hasit s inergen Plzeňský kraj, čisté hasivo Plzeňský kraj, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Plzeňský kraj, vodní hasící přístroj Plzeňský kraj, sněhový hasící přístroj Plzeňský kraj, pěnový hasící přístroj Plzeňský kraj, požární zabezpečení Plzeňský kraj, požární bezpečnost Plzeňský kraj, protipožární ochrana Plzeňský kraj, servisní organizace hasících přístrojů Plzeňský kraj, hasící syytémy serverovny Plzeňský kraj,hasící filter Plzeňský kraj, hasící přístroje pro cnc stroje Plzeňský kraj, hasící systémy pro autobusy Plzeňský kraj, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.