Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Děčín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Děčín, hasicí přístroje Děčín, školení na hasicí přístroje Děčín, prodej hasicích systémů Děčín, prodej hasicích přístrojů Děčín, hasiva a hasicí příslušenství Děčín, Tepostop Děčín, firestop Děčín, hasicí systémy Děčín, hasicí zařízení Děčín, hasicí přístroje Děčín, požární ochrana Děčín, stabilní hasicí zařízení Děčín, lokální stabilní hasicí zařízení Děčín, automatický hasicí systém Děčín, samočinný hasicí systém Děčín, hasit CO2 Děčín, hasit oxid uhličitý Děčín, hasit s inergen Děčín, čisté hasivo Děčín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Děčín, vodní hasící přístroj Děčín, sněhový hasící přístroj Děčín, pěnový hasící přístroj Děčín, požární zabezpečení Děčín, požární bezpečnost Děčín, protipožární ochrana Děčín, servisní organizace hasících přístrojů Děčín, hasící syytémy serverovny Děčín,hasící filter Děčín, hasící přístroje pro cnc stroje Děčín, hasící systémy pro autobusy Děčín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.