Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Strakonice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Strakonice, hasicí přístroje Strakonice, školení na hasicí přístroje Strakonice, prodej hasicích systémů Strakonice, prodej hasicích přístrojů Strakonice, hasiva a hasicí příslušenství Strakonice, Tepostop Strakonice, firestop Strakonice, hasicí systémy Strakonice, hasicí zařízení Strakonice, hasicí přístroje Strakonice, požární ochrana Strakonice, stabilní hasicí zařízení Strakonice, lokální stabilní hasicí zařízení Strakonice, automatický hasicí systém Strakonice, samočinný hasicí systém Strakonice, hasit CO2 Strakonice, hasit oxid uhličitý Strakonice, hasit s inergen Strakonice, čisté hasivo Strakonice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Strakonice, vodní hasící přístroj Strakonice, sněhový hasící přístroj Strakonice, pěnový hasící přístroj Strakonice, požární zabezpečení Strakonice, požární bezpečnost Strakonice, protipožární ochrana Strakonice, servisní organizace hasících přístrojů Strakonice, hasící syytémy serverovny Strakonice,hasící filter Strakonice, hasící přístroje pro cnc stroje Strakonice, hasící systémy pro autobusy Strakonice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.