Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Moravskoslezský kraj

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Moravskoslezský kraj, hasicí přístroje Moravskoslezský kraj, školení na hasicí přístroje Moravskoslezský kraj, prodej hasicích systémů Moravskoslezský kraj, prodej hasicích přístrojů Moravskoslezský kraj, hasiva a hasicí příslušenství Moravskoslezský kraj, Tepostop Moravskoslezský kraj, firestop Moravskoslezský kraj, hasicí systémy Moravskoslezský kraj, hasicí zařízení Moravskoslezský kraj, hasicí přístroje Moravskoslezský kraj, požární ochrana Moravskoslezský kraj, stabilní hasicí zařízení Moravskoslezský kraj, lokální stabilní hasicí zařízení Moravskoslezský kraj, automatický hasicí systém Moravskoslezský kraj, samočinný hasicí systém Moravskoslezský kraj, hasit CO2 Moravskoslezský kraj, hasit oxid uhličitý Moravskoslezský kraj, hasit s inergen Moravskoslezský kraj, čisté hasivo Moravskoslezský kraj, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Moravskoslezský kraj, vodní hasící přístroj Moravskoslezský kraj, sněhový hasící přístroj Moravskoslezský kraj, pěnový hasící přístroj Moravskoslezský kraj, požární zabezpečení Moravskoslezský kraj, požární bezpečnost Moravskoslezský kraj, protipožární ochrana Moravskoslezský kraj, servisní organizace hasících přístrojů Moravskoslezský kraj, hasící syytémy serverovny Moravskoslezský kraj,hasící filter Moravskoslezský kraj, hasící přístroje pro cnc stroje Moravskoslezský kraj, hasící systémy pro autobusy Moravskoslezský kraj, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.