Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Třebíč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Třebíč, hasicí přístroje Třebíč, školení na hasicí přístroje Třebíč, prodej hasicích systémů Třebíč, prodej hasicích přístrojů Třebíč, hasiva a hasicí příslušenství Třebíč, Tepostop Třebíč, firestop Třebíč, hasicí systémy Třebíč, hasicí zařízení Třebíč, hasicí přístroje Třebíč, požární ochrana Třebíč, stabilní hasicí zařízení Třebíč, lokální stabilní hasicí zařízení Třebíč, automatický hasicí systém Třebíč, samočinný hasicí systém Třebíč, hasit CO2 Třebíč, hasit oxid uhličitý Třebíč, hasit s inergen Třebíč, čisté hasivo Třebíč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Třebíč, vodní hasící přístroj Třebíč, sněhový hasící přístroj Třebíč, pěnový hasící přístroj Třebíč, požární zabezpečení Třebíč, požární bezpečnost Třebíč, protipožární ochrana Třebíč, servisní organizace hasících přístrojů Třebíč, hasící syytémy serverovny Třebíč,hasící filter Třebíč, hasící přístroje pro cnc stroje Třebíč, hasící systémy pro autobusy Třebíč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.