Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Uherské Hradiště

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Uherské Hradiště, hasicí přístroje Uherské Hradiště, školení na hasicí přístroje Uherské Hradiště, prodej hasicích systémů Uherské Hradiště, prodej hasicích přístrojů Uherské Hradiště, hasiva a hasicí příslušenství Uherské Hradiště, Tepostop Uherské Hradiště, firestop Uherské Hradiště, hasicí systémy Uherské Hradiště, hasicí zařízení Uherské Hradiště, hasicí přístroje Uherské Hradiště, požární ochrana Uherské Hradiště, stabilní hasicí zařízení Uherské Hradiště, lokální stabilní hasicí zařízení Uherské Hradiště, automatický hasicí systém Uherské Hradiště, samočinný hasicí systém Uherské Hradiště, hasit CO2 Uherské Hradiště, hasit oxid uhličitý Uherské Hradiště, hasit s inergen Uherské Hradiště, čisté hasivo Uherské Hradiště, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Uherské Hradiště, vodní hasící přístroj Uherské Hradiště, sněhový hasící přístroj Uherské Hradiště, pěnový hasící přístroj Uherské Hradiště, požární zabezpečení Uherské Hradiště, požární bezpečnost Uherské Hradiště, protipožární ochrana Uherské Hradiště, servisní organizace hasících přístrojů Uherské Hradiště, hasící syytémy serverovny Uherské Hradiště,hasící filter Uherské Hradiště, hasící přístroje pro cnc stroje Uherské Hradiště, hasící systémy pro autobusy Uherské Hradiště, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.