Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Žďár nad Sázavou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Žďár nad Sázavou, hasicí přístroje Žďár nad Sázavou, školení na hasicí přístroje Žďár nad Sázavou, prodej hasicích systémů Žďár nad Sázavou, prodej hasicích přístrojů Žďár nad Sázavou, hasiva a hasicí příslušenství Žďár nad Sázavou, Tepostop Žďár nad Sázavou, firestop Žďár nad Sázavou, hasicí systémy Žďár nad Sázavou, hasicí zařízení Žďár nad Sázavou, hasicí přístroje Žďár nad Sázavou, požární ochrana Žďár nad Sázavou, stabilní hasicí zařízení Žďár nad Sázavou, lokální stabilní hasicí zařízení Žďár nad Sázavou, automatický hasicí systém Žďár nad Sázavou, samočinný hasicí systém Žďár nad Sázavou, hasit CO2 Žďár nad Sázavou, hasit oxid uhličitý Žďár nad Sázavou, hasit s inergen Žďár nad Sázavou, čisté hasivo Žďár nad Sázavou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Žďár nad Sázavou, vodní hasící přístroj Žďár nad Sázavou, sněhový hasící přístroj Žďár nad Sázavou, pěnový hasící přístroj Žďár nad Sázavou, požární zabezpečení Žďár nad Sázavou, požární bezpečnost Žďár nad Sázavou, protipožární ochrana Žďár nad Sázavou, servisní organizace hasících přístrojů Žďár nad Sázavou, hasící syytémy serverovny Žďár nad Sázavou,hasící filter Žďár nad Sázavou, hasící přístroje pro cnc stroje Žďár nad Sázavou, hasící systémy pro autobusy Žďár nad Sázavou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.