Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Teplice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Teplice, hasicí přístroje Teplice, školení na hasicí přístroje Teplice, prodej hasicích systémů Teplice, prodej hasicích přístrojů Teplice, hasiva a hasicí příslušenství Teplice, Tepostop Teplice, firestop Teplice, hasicí systémy Teplice, hasicí zařízení Teplice, hasicí přístroje Teplice, požární ochrana Teplice, stabilní hasicí zařízení Teplice, lokální stabilní hasicí zařízení Teplice, automatický hasicí systém Teplice, samočinný hasicí systém Teplice, hasit CO2 Teplice, hasit oxid uhličitý Teplice, hasit s inergen Teplice, čisté hasivo Teplice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Teplice, vodní hasící přístroj Teplice, sněhový hasící přístroj Teplice, pěnový hasící přístroj Teplice, požární zabezpečení Teplice, požární bezpečnost Teplice, protipožární ochrana Teplice, servisní organizace hasících přístrojů Teplice, hasící syytémy serverovny Teplice,hasící filter Teplice, hasící přístroje pro cnc stroje Teplice, hasící systémy pro autobusy Teplice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.