Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Liberec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Liberec, hasicí přístroje Liberec, školení na hasicí přístroje Liberec, prodej hasicích systémů Liberec, prodej hasicích přístrojů Liberec, hasiva a hasicí příslušenství Liberec, Tepostop Liberec, firestop Liberec, hasicí systémy Liberec, hasicí zařízení Liberec, hasicí přístroje Liberec, požární ochrana Liberec, stabilní hasicí zařízení Liberec, lokální stabilní hasicí zařízení Liberec, automatický hasicí systém Liberec, samočinný hasicí systém Liberec, hasit CO2 Liberec, hasit oxid uhličitý Liberec, hasit s inergen Liberec, čisté hasivo Liberec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Liberec, vodní hasící přístroj Liberec, sněhový hasící přístroj Liberec, pěnový hasící přístroj Liberec, požární zabezpečení Liberec, požární bezpečnost Liberec, protipožární ochrana Liberec, servisní organizace hasících přístrojů Liberec, hasící syytémy serverovny Liberec,hasící filter Liberec, hasící přístroje pro cnc stroje Liberec, hasící systémy pro autobusy Liberec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.