Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 21

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 21, hasicí přístroje Praha 21, školení na hasicí přístroje Praha 21, prodej hasicích systémů Praha 21, prodej hasicích přístrojů Praha 21, hasiva a hasicí příslušenství Praha 21, Tepostop Praha 21, firestop Praha 21, hasicí systémy Praha 21, hasicí zařízení Praha 21, hasicí přístroje Praha 21, požární ochrana Praha 21, stabilní hasicí zařízení Praha 21, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 21, automatický hasicí systém Praha 21, samočinný hasicí systém Praha 21, hasit CO2 Praha 21, hasit oxid uhličitý Praha 21, hasit s inergen Praha 21, čisté hasivo Praha 21, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 21, vodní hasící přístroj Praha 21, sněhový hasící přístroj Praha 21, pěnový hasící přístroj Praha 21, požární zabezpečení Praha 21, požární bezpečnost Praha 21, protipožární ochrana Praha 21, servisní organizace hasících přístrojů Praha 21, hasící syytémy serverovny Praha 21,hasící filter Praha 21, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 21, hasící systémy pro autobusy Praha 21, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.