Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha 2

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha 2, hasicí přístroje Praha 2, školení na hasicí přístroje Praha 2, prodej hasicích systémů Praha 2, prodej hasicích přístrojů Praha 2, hasiva a hasicí příslušenství Praha 2, Tepostop Praha 2, firestop Praha 2, hasicí systémy Praha 2, hasicí zařízení Praha 2, hasicí přístroje Praha 2, požární ochrana Praha 2, stabilní hasicí zařízení Praha 2, lokální stabilní hasicí zařízení Praha 2, automatický hasicí systém Praha 2, samočinný hasicí systém Praha 2, hasit CO2 Praha 2, hasit oxid uhličitý Praha 2, hasit s inergen Praha 2, čisté hasivo Praha 2, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha 2, vodní hasící přístroj Praha 2, sněhový hasící přístroj Praha 2, pěnový hasící přístroj Praha 2, požární zabezpečení Praha 2, požární bezpečnost Praha 2, protipožární ochrana Praha 2, servisní organizace hasících přístrojů Praha 2, hasící syytémy serverovny Praha 2,hasící filter Praha 2, hasící přístroje pro cnc stroje Praha 2, hasící systémy pro autobusy Praha 2, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.