Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Písek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Písek, hasicí přístroje Písek, školení na hasicí přístroje Písek, prodej hasicích systémů Písek, prodej hasicích přístrojů Písek, hasiva a hasicí příslušenství Písek, Tepostop Písek, firestop Písek, hasicí systémy Písek, hasicí zařízení Písek, hasicí přístroje Písek, požární ochrana Písek, stabilní hasicí zařízení Písek, lokální stabilní hasicí zařízení Písek, automatický hasicí systém Písek, samočinný hasicí systém Písek, hasit CO2 Písek, hasit oxid uhličitý Písek, hasit s inergen Písek, čisté hasivo Písek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Písek, vodní hasící přístroj Písek, sněhový hasící přístroj Písek, pěnový hasící přístroj Písek, požární zabezpečení Písek, požární bezpečnost Písek, protipožární ochrana Písek, servisní organizace hasících přístrojů Písek, hasící syytémy serverovny Písek,hasící filter Písek, hasící přístroje pro cnc stroje Písek, hasící systémy pro autobusy Písek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.