Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hradec Králové

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hradec Králové, hasicí přístroje Hradec Králové, školení na hasicí přístroje Hradec Králové, prodej hasicích systémů Hradec Králové, prodej hasicích přístrojů Hradec Králové, hasiva a hasicí příslušenství Hradec Králové, Tepostop Hradec Králové, firestop Hradec Králové, hasicí systémy Hradec Králové, hasicí zařízení Hradec Králové, hasicí přístroje Hradec Králové, požární ochrana Hradec Králové, stabilní hasicí zařízení Hradec Králové, lokální stabilní hasicí zařízení Hradec Králové, automatický hasicí systém Hradec Králové, samočinný hasicí systém Hradec Králové, hasit CO2 Hradec Králové, hasit oxid uhličitý Hradec Králové, hasit s inergen Hradec Králové, čisté hasivo Hradec Králové, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hradec Králové, vodní hasící přístroj Hradec Králové, sněhový hasící přístroj Hradec Králové, pěnový hasící přístroj Hradec Králové, požární zabezpečení Hradec Králové, požární bezpečnost Hradec Králové, protipožární ochrana Hradec Králové, servisní organizace hasících přístrojů Hradec Králové, hasící syytémy serverovny Hradec Králové,hasící filter Hradec Králové, hasící přístroje pro cnc stroje Hradec Králové, hasící systémy pro autobusy Hradec Králové, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.