Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Vysočina

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Vysočina, hasicí přístroje Vysočina, školení na hasicí přístroje Vysočina, prodej hasicích systémů Vysočina, prodej hasicích přístrojů Vysočina, hasiva a hasicí příslušenství Vysočina, Tepostop Vysočina, firestop Vysočina, hasicí systémy Vysočina, hasicí zařízení Vysočina, hasicí přístroje Vysočina, požární ochrana Vysočina, stabilní hasicí zařízení Vysočina, lokální stabilní hasicí zařízení Vysočina, automatický hasicí systém Vysočina, samočinný hasicí systém Vysočina, hasit CO2 Vysočina, hasit oxid uhličitý Vysočina, hasit s inergen Vysočina, čisté hasivo Vysočina, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Vysočina, vodní hasící přístroj Vysočina, sněhový hasící přístroj Vysočina, pěnový hasící přístroj Vysočina, požární zabezpečení Vysočina, požární bezpečnost Vysočina, protipožární ochrana Vysočina, servisní organizace hasících přístrojů Vysočina, hasící syytémy serverovny Vysočina,hasící filter Vysočina, hasící přístroje pro cnc stroje Vysočina, hasící systémy pro autobusy Vysočina, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.