Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Domažlice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Domažlice, hasicí přístroje Domažlice, školení na hasicí přístroje Domažlice, prodej hasicích systémů Domažlice, prodej hasicích přístrojů Domažlice, hasiva a hasicí příslušenství Domažlice, Tepostop Domažlice, firestop Domažlice, hasicí systémy Domažlice, hasicí zařízení Domažlice, hasicí přístroje Domažlice, požární ochrana Domažlice, stabilní hasicí zařízení Domažlice, lokální stabilní hasicí zařízení Domažlice, automatický hasicí systém Domažlice, samočinný hasicí systém Domažlice, hasit CO2 Domažlice, hasit oxid uhličitý Domažlice, hasit s inergen Domažlice, čisté hasivo Domažlice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Domažlice, vodní hasící přístroj Domažlice, sněhový hasící přístroj Domažlice, pěnový hasící přístroj Domažlice, požární zabezpečení Domažlice, požární bezpečnost Domažlice, protipožární ochrana Domažlice, servisní organizace hasících přístrojů Domažlice, hasící syytémy serverovny Domažlice,hasící filter Domažlice, hasící přístroje pro cnc stroje Domažlice, hasící systémy pro autobusy Domažlice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.