Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Prachatice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Prachatice, hasicí přístroje Prachatice, školení na hasicí přístroje Prachatice, prodej hasicích systémů Prachatice, prodej hasicích přístrojů Prachatice, hasiva a hasicí příslušenství Prachatice, Tepostop Prachatice, firestop Prachatice, hasicí systémy Prachatice, hasicí zařízení Prachatice, hasicí přístroje Prachatice, požární ochrana Prachatice, stabilní hasicí zařízení Prachatice, lokální stabilní hasicí zařízení Prachatice, automatický hasicí systém Prachatice, samočinný hasicí systém Prachatice, hasit CO2 Prachatice, hasit oxid uhličitý Prachatice, hasit s inergen Prachatice, čisté hasivo Prachatice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Prachatice, vodní hasící přístroj Prachatice, sněhový hasící přístroj Prachatice, pěnový hasící přístroj Prachatice, požární zabezpečení Prachatice, požární bezpečnost Prachatice, protipožární ochrana Prachatice, servisní organizace hasících přístrojů Prachatice, hasící syytémy serverovny Prachatice,hasící filter Prachatice, hasící přístroje pro cnc stroje Prachatice, hasící systémy pro autobusy Prachatice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.