Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Karlovarský kraj

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Karlovarský kraj, hasicí přístroje Karlovarský kraj, školení na hasicí přístroje Karlovarský kraj, prodej hasicích systémů Karlovarský kraj, prodej hasicích přístrojů Karlovarský kraj, hasiva a hasicí příslušenství Karlovarský kraj, Tepostop Karlovarský kraj, firestop Karlovarský kraj, hasicí systémy Karlovarský kraj, hasicí zařízení Karlovarský kraj, hasicí přístroje Karlovarský kraj, požární ochrana Karlovarský kraj, stabilní hasicí zařízení Karlovarský kraj, lokální stabilní hasicí zařízení Karlovarský kraj, automatický hasicí systém Karlovarský kraj, samočinný hasicí systém Karlovarský kraj, hasit CO2 Karlovarský kraj, hasit oxid uhličitý Karlovarský kraj, hasit s inergen Karlovarský kraj, čisté hasivo Karlovarský kraj, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Karlovarský kraj, vodní hasící přístroj Karlovarský kraj, sněhový hasící přístroj Karlovarský kraj, pěnový hasící přístroj Karlovarský kraj, požární zabezpečení Karlovarský kraj, požární bezpečnost Karlovarský kraj, protipožární ochrana Karlovarský kraj, servisní organizace hasících přístrojů Karlovarský kraj, hasící syytémy serverovny Karlovarský kraj,hasící filter Karlovarský kraj, hasící přístroje pro cnc stroje Karlovarský kraj, hasící systémy pro autobusy Karlovarský kraj, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.