Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Ústecký kraj

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Ústecký kraj, hasicí přístroje Ústecký kraj, školení na hasicí přístroje Ústecký kraj, prodej hasicích systémů Ústecký kraj, prodej hasicích přístrojů Ústecký kraj, hasiva a hasicí příslušenství Ústecký kraj, Tepostop Ústecký kraj, firestop Ústecký kraj, hasicí systémy Ústecký kraj, hasicí zařízení Ústecký kraj, hasicí přístroje Ústecký kraj, požární ochrana Ústecký kraj, stabilní hasicí zařízení Ústecký kraj, lokální stabilní hasicí zařízení Ústecký kraj, automatický hasicí systém Ústecký kraj, samočinný hasicí systém Ústecký kraj, hasit CO2 Ústecký kraj, hasit oxid uhličitý Ústecký kraj, hasit s inergen Ústecký kraj, čisté hasivo Ústecký kraj, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Ústecký kraj, vodní hasící přístroj Ústecký kraj, sněhový hasící přístroj Ústecký kraj, pěnový hasící přístroj Ústecký kraj, požární zabezpečení Ústecký kraj, požární bezpečnost Ústecký kraj, protipožární ochrana Ústecký kraj, servisní organizace hasících přístrojů Ústecký kraj, hasící syytémy serverovny Ústecký kraj,hasící filter Ústecký kraj, hasící přístroje pro cnc stroje Ústecký kraj, hasící systémy pro autobusy Ústecký kraj, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.