Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Šumperk

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Šumperk, hasicí přístroje Šumperk, školení na hasicí přístroje Šumperk, prodej hasicích systémů Šumperk, prodej hasicích přístrojů Šumperk, hasiva a hasicí příslušenství Šumperk, Tepostop Šumperk, firestop Šumperk, hasicí systémy Šumperk, hasicí zařízení Šumperk, hasicí přístroje Šumperk, požární ochrana Šumperk, stabilní hasicí zařízení Šumperk, lokální stabilní hasicí zařízení Šumperk, automatický hasicí systém Šumperk, samočinný hasicí systém Šumperk, hasit CO2 Šumperk, hasit oxid uhličitý Šumperk, hasit s inergen Šumperk, čisté hasivo Šumperk, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Šumperk, vodní hasící přístroj Šumperk, sněhový hasící přístroj Šumperk, pěnový hasící přístroj Šumperk, požární zabezpečení Šumperk, požární bezpečnost Šumperk, protipožární ochrana Šumperk, servisní organizace hasících přístrojů Šumperk, hasící syytémy serverovny Šumperk,hasící filter Šumperk, hasící přístroje pro cnc stroje Šumperk, hasící systémy pro autobusy Šumperk, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.