Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Jihočeský kraj

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Jihočeský kraj, hasicí přístroje Jihočeský kraj, školení na hasicí přístroje Jihočeský kraj, prodej hasicích systémů Jihočeský kraj, prodej hasicích přístrojů Jihočeský kraj, hasiva a hasicí příslušenství Jihočeský kraj, Tepostop Jihočeský kraj, firestop Jihočeský kraj, hasicí systémy Jihočeský kraj, hasicí zařízení Jihočeský kraj, hasicí přístroje Jihočeský kraj, požární ochrana Jihočeský kraj, stabilní hasicí zařízení Jihočeský kraj, lokální stabilní hasicí zařízení Jihočeský kraj, automatický hasicí systém Jihočeský kraj, samočinný hasicí systém Jihočeský kraj, hasit CO2 Jihočeský kraj, hasit oxid uhličitý Jihočeský kraj, hasit s inergen Jihočeský kraj, čisté hasivo Jihočeský kraj, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Jihočeský kraj, vodní hasící přístroj Jihočeský kraj, sněhový hasící přístroj Jihočeský kraj, pěnový hasící přístroj Jihočeský kraj, požární zabezpečení Jihočeský kraj, požární bezpečnost Jihočeský kraj, protipožární ochrana Jihočeský kraj, servisní organizace hasících přístrojů Jihočeský kraj, hasící syytémy serverovny Jihočeský kraj,hasící filter Jihočeský kraj, hasící přístroje pro cnc stroje Jihočeský kraj, hasící systémy pro autobusy Jihočeský kraj, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.