Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Zbraslav

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Zbraslav, hasicí přístroje Praha-Zbraslav, školení na hasicí přístroje Praha-Zbraslav, prodej hasicích systémů Praha-Zbraslav, prodej hasicích přístrojů Praha-Zbraslav, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Zbraslav, Tepostop Praha-Zbraslav, firestop Praha-Zbraslav, hasicí systémy Praha-Zbraslav, hasicí zařízení Praha-Zbraslav, hasicí přístroje Praha-Zbraslav, požární ochrana Praha-Zbraslav, stabilní hasicí zařízení Praha-Zbraslav, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Zbraslav, automatický hasicí systém Praha-Zbraslav, samočinný hasicí systém Praha-Zbraslav, hasit CO2 Praha-Zbraslav, hasit oxid uhličitý Praha-Zbraslav, hasit s inergen Praha-Zbraslav, čisté hasivo Praha-Zbraslav, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Zbraslav, vodní hasící přístroj Praha-Zbraslav, sněhový hasící přístroj Praha-Zbraslav, pěnový hasící přístroj Praha-Zbraslav, požární zabezpečení Praha-Zbraslav, požární bezpečnost Praha-Zbraslav, protipožární ochrana Praha-Zbraslav, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Zbraslav, hasící syytémy serverovny Praha-Zbraslav,hasící filter Praha-Zbraslav, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Zbraslav, hasící systémy pro autobusy Praha-Zbraslav, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.