Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Jindřichův Hradec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Jindřichův Hradec, hasicí přístroje Jindřichův Hradec, školení na hasicí přístroje Jindřichův Hradec, prodej hasicích systémů Jindřichův Hradec, prodej hasicích přístrojů Jindřichův Hradec, hasiva a hasicí příslušenství Jindřichův Hradec, Tepostop Jindřichův Hradec, firestop Jindřichův Hradec, hasicí systémy Jindřichův Hradec, hasicí zařízení Jindřichův Hradec, hasicí přístroje Jindřichův Hradec, požární ochrana Jindřichův Hradec, stabilní hasicí zařízení Jindřichův Hradec, lokální stabilní hasicí zařízení Jindřichův Hradec, automatický hasicí systém Jindřichův Hradec, samočinný hasicí systém Jindřichův Hradec, hasit CO2 Jindřichův Hradec, hasit oxid uhličitý Jindřichův Hradec, hasit s inergen Jindřichův Hradec, čisté hasivo Jindřichův Hradec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Jindřichův Hradec, vodní hasící přístroj Jindřichův Hradec, sněhový hasící přístroj Jindřichův Hradec, pěnový hasící přístroj Jindřichův Hradec, požární zabezpečení Jindřichův Hradec, požární bezpečnost Jindřichův Hradec, protipožární ochrana Jindřichův Hradec, servisní organizace hasících přístrojů Jindřichův Hradec, hasící syytémy serverovny Jindřichův Hradec,hasící filter Jindřichův Hradec, hasící přístroje pro cnc stroje Jindřichův Hradec, hasící systémy pro autobusy Jindřichův Hradec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.