Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Chomutov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Chomutov, hasicí přístroje Chomutov, školení na hasicí přístroje Chomutov, prodej hasicích systémů Chomutov, prodej hasicích přístrojů Chomutov, hasiva a hasicí příslušenství Chomutov, Tepostop Chomutov, firestop Chomutov, hasicí systémy Chomutov, hasicí zařízení Chomutov, hasicí přístroje Chomutov, požární ochrana Chomutov, stabilní hasicí zařízení Chomutov, lokální stabilní hasicí zařízení Chomutov, automatický hasicí systém Chomutov, samočinný hasicí systém Chomutov, hasit CO2 Chomutov, hasit oxid uhličitý Chomutov, hasit s inergen Chomutov, čisté hasivo Chomutov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Chomutov, vodní hasící přístroj Chomutov, sněhový hasící přístroj Chomutov, pěnový hasící přístroj Chomutov, požární zabezpečení Chomutov, požární bezpečnost Chomutov, protipožární ochrana Chomutov, servisní organizace hasících přístrojů Chomutov, hasící syytémy serverovny Chomutov,hasící filter Chomutov, hasící přístroje pro cnc stroje Chomutov, hasící systémy pro autobusy Chomutov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.