Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro České Budějovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy České Budějovice, hasicí přístroje České Budějovice, školení na hasicí přístroje České Budějovice, prodej hasicích systémů České Budějovice, prodej hasicích přístrojů České Budějovice, hasiva a hasicí příslušenství České Budějovice, Tepostop České Budějovice, firestop České Budějovice, hasicí systémy České Budějovice, hasicí zařízení České Budějovice, hasicí přístroje České Budějovice, požární ochrana České Budějovice, stabilní hasicí zařízení České Budějovice, lokální stabilní hasicí zařízení České Budějovice, automatický hasicí systém České Budějovice, samočinný hasicí systém České Budějovice, hasit CO2 České Budějovice, hasit oxid uhličitý České Budějovice, hasit s inergen České Budějovice, čisté hasivo České Budějovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj České Budějovice, vodní hasící přístroj České Budějovice, sněhový hasící přístroj České Budějovice, pěnový hasící přístroj České Budějovice, požární zabezpečení České Budějovice, požární bezpečnost České Budějovice, protipožární ochrana České Budějovice, servisní organizace hasících přístrojů České Budějovice, hasící syytémy serverovny České Budějovice,hasící filter České Budějovice, hasící přístroje pro cnc stroje České Budějovice, hasící systémy pro autobusy České Budějovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.