Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Libuš

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Libuš, hasicí přístroje Praha-Libuš, školení na hasicí přístroje Praha-Libuš, prodej hasicích systémů Praha-Libuš, prodej hasicích přístrojů Praha-Libuš, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Libuš, Tepostop Praha-Libuš, firestop Praha-Libuš, hasicí systémy Praha-Libuš, hasicí zařízení Praha-Libuš, hasicí přístroje Praha-Libuš, požární ochrana Praha-Libuš, stabilní hasicí zařízení Praha-Libuš, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Libuš, automatický hasicí systém Praha-Libuš, samočinný hasicí systém Praha-Libuš, hasit CO2 Praha-Libuš, hasit oxid uhličitý Praha-Libuš, hasit s inergen Praha-Libuš, čisté hasivo Praha-Libuš, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Libuš, vodní hasící přístroj Praha-Libuš, sněhový hasící přístroj Praha-Libuš, pěnový hasící přístroj Praha-Libuš, požární zabezpečení Praha-Libuš, požární bezpečnost Praha-Libuš, protipožární ochrana Praha-Libuš, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Libuš, hasící syytémy serverovny Praha-Libuš,hasící filter Praha-Libuš, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Libuš, hasící systémy pro autobusy Praha-Libuš, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.