Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Jablonec nad Nisou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Jablonec nad Nisou, hasicí přístroje Jablonec nad Nisou, školení na hasicí přístroje Jablonec nad Nisou, prodej hasicích systémů Jablonec nad Nisou, prodej hasicích přístrojů Jablonec nad Nisou, hasiva a hasicí příslušenství Jablonec nad Nisou, Tepostop Jablonec nad Nisou, firestop Jablonec nad Nisou, hasicí systémy Jablonec nad Nisou, hasicí zařízení Jablonec nad Nisou, hasicí přístroje Jablonec nad Nisou, požární ochrana Jablonec nad Nisou, stabilní hasicí zařízení Jablonec nad Nisou, lokální stabilní hasicí zařízení Jablonec nad Nisou, automatický hasicí systém Jablonec nad Nisou, samočinný hasicí systém Jablonec nad Nisou, hasit CO2 Jablonec nad Nisou, hasit oxid uhličitý Jablonec nad Nisou, hasit s inergen Jablonec nad Nisou, čisté hasivo Jablonec nad Nisou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Jablonec nad Nisou, vodní hasící přístroj Jablonec nad Nisou, sněhový hasící přístroj Jablonec nad Nisou, pěnový hasící přístroj Jablonec nad Nisou, požární zabezpečení Jablonec nad Nisou, požární bezpečnost Jablonec nad Nisou, protipožární ochrana Jablonec nad Nisou, servisní organizace hasících přístrojů Jablonec nad Nisou, hasící syytémy serverovny Jablonec nad Nisou,hasící filter Jablonec nad Nisou, hasící přístroje pro cnc stroje Jablonec nad Nisou, hasící systémy pro autobusy Jablonec nad Nisou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.