Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Zlín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Zlín, hasicí přístroje Zlín, školení na hasicí přístroje Zlín, prodej hasicích systémů Zlín, prodej hasicích přístrojů Zlín, hasiva a hasicí příslušenství Zlín, Tepostop Zlín, firestop Zlín, hasicí systémy Zlín, hasicí zařízení Zlín, hasicí přístroje Zlín, požární ochrana Zlín, stabilní hasicí zařízení Zlín, lokální stabilní hasicí zařízení Zlín, automatický hasicí systém Zlín, samočinný hasicí systém Zlín, hasit CO2 Zlín, hasit oxid uhličitý Zlín, hasit s inergen Zlín, čisté hasivo Zlín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Zlín, vodní hasící přístroj Zlín, sněhový hasící přístroj Zlín, pěnový hasící přístroj Zlín, požární zabezpečení Zlín, požární bezpečnost Zlín, protipožární ochrana Zlín, servisní organizace hasících přístrojů Zlín, hasící syytémy serverovny Zlín,hasící filter Zlín, hasící přístroje pro cnc stroje Zlín, hasící systémy pro autobusy Zlín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.