Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Opava

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Opava, hasicí přístroje Opava, školení na hasicí přístroje Opava, prodej hasicích systémů Opava, prodej hasicích přístrojů Opava, hasiva a hasicí příslušenství Opava, Tepostop Opava, firestop Opava, hasicí systémy Opava, hasicí zařízení Opava, hasicí přístroje Opava, požární ochrana Opava, stabilní hasicí zařízení Opava, lokální stabilní hasicí zařízení Opava, automatický hasicí systém Opava, samočinný hasicí systém Opava, hasit CO2 Opava, hasit oxid uhličitý Opava, hasit s inergen Opava, čisté hasivo Opava, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Opava, vodní hasící přístroj Opava, sněhový hasící přístroj Opava, pěnový hasící přístroj Opava, požární zabezpečení Opava, požární bezpečnost Opava, protipožární ochrana Opava, servisní organizace hasících přístrojů Opava, hasící syytémy serverovny Opava,hasící filter Opava, hasící přístroje pro cnc stroje Opava, hasící systémy pro autobusy Opava, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.