Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hlavní město Praha

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hlavní město Praha, hasicí přístroje Hlavní město Praha, školení na hasicí přístroje Hlavní město Praha, prodej hasicích systémů Hlavní město Praha, prodej hasicích přístrojů Hlavní město Praha, hasiva a hasicí příslušenství Hlavní město Praha, Tepostop Hlavní město Praha, firestop Hlavní město Praha, hasicí systémy Hlavní město Praha, hasicí zařízení Hlavní město Praha, hasicí přístroje Hlavní město Praha, požární ochrana Hlavní město Praha, stabilní hasicí zařízení Hlavní město Praha, lokální stabilní hasicí zařízení Hlavní město Praha, automatický hasicí systém Hlavní město Praha, samočinný hasicí systém Hlavní město Praha, hasit CO2 Hlavní město Praha, hasit oxid uhličitý Hlavní město Praha, hasit s inergen Hlavní město Praha, čisté hasivo Hlavní město Praha, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hlavní město Praha, vodní hasící přístroj Hlavní město Praha, sněhový hasící přístroj Hlavní město Praha, pěnový hasící přístroj Hlavní město Praha, požární zabezpečení Hlavní město Praha, požární bezpečnost Hlavní město Praha, protipožární ochrana Hlavní město Praha, servisní organizace hasících přístrojů Hlavní město Praha, hasící syytémy serverovny Hlavní město Praha,hasící filter Hlavní město Praha, hasící přístroje pro cnc stroje Hlavní město Praha, hasící systémy pro autobusy Hlavní město Praha, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.