Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Ústí nad Orlicí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Ústí nad Orlicí, hasicí přístroje Ústí nad Orlicí, školení na hasicí přístroje Ústí nad Orlicí, prodej hasicích systémů Ústí nad Orlicí, prodej hasicích přístrojů Ústí nad Orlicí, hasiva a hasicí příslušenství Ústí nad Orlicí, Tepostop Ústí nad Orlicí, firestop Ústí nad Orlicí, hasicí systémy Ústí nad Orlicí, hasicí zařízení Ústí nad Orlicí, hasicí přístroje Ústí nad Orlicí, požární ochrana Ústí nad Orlicí, stabilní hasicí zařízení Ústí nad Orlicí, lokální stabilní hasicí zařízení Ústí nad Orlicí, automatický hasicí systém Ústí nad Orlicí, samočinný hasicí systém Ústí nad Orlicí, hasit CO2 Ústí nad Orlicí, hasit oxid uhličitý Ústí nad Orlicí, hasit s inergen Ústí nad Orlicí, čisté hasivo Ústí nad Orlicí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Ústí nad Orlicí, vodní hasící přístroj Ústí nad Orlicí, sněhový hasící přístroj Ústí nad Orlicí, pěnový hasící přístroj Ústí nad Orlicí, požární zabezpečení Ústí nad Orlicí, požární bezpečnost Ústí nad Orlicí, protipožární ochrana Ústí nad Orlicí, servisní organizace hasících přístrojů Ústí nad Orlicí, hasící syytémy serverovny Ústí nad Orlicí,hasící filter Ústí nad Orlicí, hasící přístroje pro cnc stroje Ústí nad Orlicí, hasící systémy pro autobusy Ústí nad Orlicí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.