Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Ústí nad Labem

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Ústí nad Labem, hasicí přístroje Ústí nad Labem, školení na hasicí přístroje Ústí nad Labem, prodej hasicích systémů Ústí nad Labem, prodej hasicích přístrojů Ústí nad Labem, hasiva a hasicí příslušenství Ústí nad Labem, Tepostop Ústí nad Labem, firestop Ústí nad Labem, hasicí systémy Ústí nad Labem, hasicí zařízení Ústí nad Labem, hasicí přístroje Ústí nad Labem, požární ochrana Ústí nad Labem, stabilní hasicí zařízení Ústí nad Labem, lokální stabilní hasicí zařízení Ústí nad Labem, automatický hasicí systém Ústí nad Labem, samočinný hasicí systém Ústí nad Labem, hasit CO2 Ústí nad Labem, hasit oxid uhličitý Ústí nad Labem, hasit s inergen Ústí nad Labem, čisté hasivo Ústí nad Labem, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Ústí nad Labem, vodní hasící přístroj Ústí nad Labem, sněhový hasící přístroj Ústí nad Labem, pěnový hasící přístroj Ústí nad Labem, požární zabezpečení Ústí nad Labem, požární bezpečnost Ústí nad Labem, protipožární ochrana Ústí nad Labem, servisní organizace hasících přístrojů Ústí nad Labem, hasící syytémy serverovny Ústí nad Labem,hasící filter Ústí nad Labem, hasící přístroje pro cnc stroje Ústí nad Labem, hasící systémy pro autobusy Ústí nad Labem, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.