Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Sokolov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Sokolov, hasicí přístroje Sokolov, školení na hasicí přístroje Sokolov, prodej hasicích systémů Sokolov, prodej hasicích přístrojů Sokolov, hasiva a hasicí příslušenství Sokolov, Tepostop Sokolov, firestop Sokolov, hasicí systémy Sokolov, hasicí zařízení Sokolov, hasicí přístroje Sokolov, požární ochrana Sokolov, stabilní hasicí zařízení Sokolov, lokální stabilní hasicí zařízení Sokolov, automatický hasicí systém Sokolov, samočinný hasicí systém Sokolov, hasit CO2 Sokolov, hasit oxid uhličitý Sokolov, hasit s inergen Sokolov, čisté hasivo Sokolov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Sokolov, vodní hasící přístroj Sokolov, sněhový hasící přístroj Sokolov, pěnový hasící přístroj Sokolov, požární zabezpečení Sokolov, požární bezpečnost Sokolov, protipožární ochrana Sokolov, servisní organizace hasících přístrojů Sokolov, hasící syytémy serverovny Sokolov,hasící filter Sokolov, hasící přístroje pro cnc stroje Sokolov, hasící systémy pro autobusy Sokolov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.