Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Klánovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Klánovice, hasicí přístroje Praha-Klánovice, školení na hasicí přístroje Praha-Klánovice, prodej hasicích systémů Praha-Klánovice, prodej hasicích přístrojů Praha-Klánovice, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Klánovice, Tepostop Praha-Klánovice, firestop Praha-Klánovice, hasicí systémy Praha-Klánovice, hasicí zařízení Praha-Klánovice, hasicí přístroje Praha-Klánovice, požární ochrana Praha-Klánovice, stabilní hasicí zařízení Praha-Klánovice, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Klánovice, automatický hasicí systém Praha-Klánovice, samočinný hasicí systém Praha-Klánovice, hasit CO2 Praha-Klánovice, hasit oxid uhličitý Praha-Klánovice, hasit s inergen Praha-Klánovice, čisté hasivo Praha-Klánovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Klánovice, vodní hasící přístroj Praha-Klánovice, sněhový hasící přístroj Praha-Klánovice, pěnový hasící přístroj Praha-Klánovice, požární zabezpečení Praha-Klánovice, požární bezpečnost Praha-Klánovice, protipožární ochrana Praha-Klánovice, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Klánovice, hasící syytémy serverovny Praha-Klánovice,hasící filter Praha-Klánovice, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Klánovice, hasící systémy pro autobusy Praha-Klánovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.