Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Benešov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Benešov, hasicí přístroje Benešov, školení na hasicí přístroje Benešov, prodej hasicích systémů Benešov, prodej hasicích přístrojů Benešov, hasiva a hasicí příslušenství Benešov, Tepostop Benešov, firestop Benešov, hasicí systémy Benešov, hasicí zařízení Benešov, hasicí přístroje Benešov, požární ochrana Benešov, stabilní hasicí zařízení Benešov, lokální stabilní hasicí zařízení Benešov, automatický hasicí systém Benešov, samočinný hasicí systém Benešov, hasit CO2 Benešov, hasit oxid uhličitý Benešov, hasit s inergen Benešov, čisté hasivo Benešov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Benešov, vodní hasící přístroj Benešov, sněhový hasící přístroj Benešov, pěnový hasící přístroj Benešov, požární zabezpečení Benešov, požární bezpečnost Benešov, protipožární ochrana Benešov, servisní organizace hasících přístrojů Benešov, hasící syytémy serverovny Benešov,hasící filter Benešov, hasící přístroje pro cnc stroje Benešov, hasící systémy pro autobusy Benešov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.