Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Praha-Koloděje

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Praha-Koloděje, hasicí přístroje Praha-Koloděje, školení na hasicí přístroje Praha-Koloděje, prodej hasicích systémů Praha-Koloděje, prodej hasicích přístrojů Praha-Koloděje, hasiva a hasicí příslušenství Praha-Koloděje, Tepostop Praha-Koloděje, firestop Praha-Koloděje, hasicí systémy Praha-Koloděje, hasicí zařízení Praha-Koloděje, hasicí přístroje Praha-Koloděje, požární ochrana Praha-Koloděje, stabilní hasicí zařízení Praha-Koloděje, lokální stabilní hasicí zařízení Praha-Koloděje, automatický hasicí systém Praha-Koloděje, samočinný hasicí systém Praha-Koloděje, hasit CO2 Praha-Koloděje, hasit oxid uhličitý Praha-Koloděje, hasit s inergen Praha-Koloděje, čisté hasivo Praha-Koloděje, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Praha-Koloděje, vodní hasící přístroj Praha-Koloděje, sněhový hasící přístroj Praha-Koloděje, pěnový hasící přístroj Praha-Koloděje, požární zabezpečení Praha-Koloděje, požární bezpečnost Praha-Koloděje, protipožární ochrana Praha-Koloděje, servisní organizace hasících přístrojů Praha-Koloděje, hasící syytémy serverovny Praha-Koloděje,hasící filter Praha-Koloděje, hasící přístroje pro cnc stroje Praha-Koloděje, hasící systémy pro autobusy Praha-Koloděje, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.