Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Beroun

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Beroun, hasicí přístroje Beroun, školení na hasicí přístroje Beroun, prodej hasicích systémů Beroun, prodej hasicích přístrojů Beroun, hasiva a hasicí příslušenství Beroun, Tepostop Beroun, firestop Beroun, hasicí systémy Beroun, hasicí zařízení Beroun, hasicí přístroje Beroun, požární ochrana Beroun, stabilní hasicí zařízení Beroun, lokální stabilní hasicí zařízení Beroun, automatický hasicí systém Beroun, samočinný hasicí systém Beroun, hasit CO2 Beroun, hasit oxid uhličitý Beroun, hasit s inergen Beroun, čisté hasivo Beroun, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Beroun, vodní hasící přístroj Beroun, sněhový hasící přístroj Beroun, pěnový hasící přístroj Beroun, požární zabezpečení Beroun, požární bezpečnost Beroun, protipožární ochrana Beroun, servisní organizace hasících přístrojů Beroun, hasící syytémy serverovny Beroun,hasící filter Beroun, hasící přístroje pro cnc stroje Beroun, hasící systémy pro autobusy Beroun, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.